joukkue.io

Tätä lyhytosoitetta hallinnoi COCU, Communications Universal.
Osoitetta käytetään ohjaamaan käyttäjät helpommin haluttuun sisältöön.

This short URL is managed by COCU, Communications Universal.
Short URL directs users into desired content in a user-friendly way.